Tema: Katastrofer, terror og stressmestring Live 1. juni 2021
< NKVTS TV

Digital konferanse: Å leve videre etter terroren 22. juli 2011: hva har vi lært og hva trenger du å vite?


Del 1 – vanlige helseplager

22. juli 2011 ble Norge utsatt for de alvorligste terrorhandlingene i fredstid. Dette regnes internasjonalt som et av verdenshistoriens største enkeltmannsmassakre. Siden da har berørte av bombeangrepet på Regjeringskvartalet og masseskytingen på Utøya bidratt i forskning som har økt vår forståelse for konsekvenser og hjelpebehov i årene etter.

1. juni 2021 inviterte vi til konferanse om hovedfunn fra forskningen og implikasjoner for praksis. Her kan du se opptak fra konferansen. Del en handler om vanlige helseplager. Del to om å leve med sorgen. Del tre handler om livet etterpå og veien videre. Her finner du Program for konferansen Å leve videre etter terroren.

Del 2 – å leve med sorgen

 

Del 3 -livet etterpå og veien videre – Utøya

 

Del 4 -livet etterpå og veien videre – Regjeringskvartalet