Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Rapport

Lynnebakke, B., Pastoor, L. d. W., & Eide, K. (2020). Young refugees’ pathways in(to) education. Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas. København, Danmark: CAGE (Coming of Age in Exile), MESU, København Universitet.

Rapport

Solberg, Ø., Nissen, A., Cauley, P., & Andersen, A. J. (2020). Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway: Main findings from the REFUGE study. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2020).

Rapport

Lien, I. L. (2017). Politiets arbeid med kjønnslemlestelse: En systemteoretisk analyse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2017).

Rapport

Dahl, S., Sveaass, N., & Varvin, S. (Red.) (2006). Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: veileder. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Rapport

Berg, B., Sveaass, N., Lauritsen, K., Neumayer, S. M., & Meyer, M., & Tingvold, L. (2005). «Det hainnle om å leve -» : tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak. Trondheim: SINTEF. (SINTEF Rapport STF50 A05054).