Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Sommerfeldt, M. B., Hauge, M. I., & Øverlien, C. (2014). Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid. (Rapport 3/2014).

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Jonassen, W., & Saur, R. (2011). Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging. (Rapport 1/2011).

Rapport

Rapport

Rapport

Jakobsen, M., Sveaass, N., Johansen, L. E., & Skogøy, E. (2007). Psykisk helse i mottak: Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere. OSLO: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Rapport

Jakobsen, M., Sveaass, N., Johansen, L. E., & Skogøy, E. (2007). Psykisk helse i mottak: Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere. OSLO: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Rapport

Rapport

Rapport

S. Dahl, N. Sveaass & S. Varvin (2006). Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: veileder.

Rapport

Berg, B., Sveaass, N., Lauritsen, K., Neumayer, S. M., & Meyer, M., & Tingvold, L. (2005). «Det hainnle om å leve -» : tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak. (SINTEF Rapport STF50 A05054).