Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Rapport

Solberg, Ø., Nissen, A., Cauley, P., & Andersen, A. J. (2020). Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway: Main findings from the REFUGE study. (Rapport 1/2020). Sammendrag

Rapport

Sommerfeldt, M. B., Hauge, M. I., & Øverlien, C. (2014). Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid. (Rapport 3/2014). Sammendrag

Rapport

Lien, I. L., Schultz, J. H., & Borgen, G. (2012). Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet "Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser". (Rapport 2/2012). Sammendrag

Rapport

Hofman, S. (2011). Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien. Utfordringer og muligheter. (Rapport 2/2011). Sammendrag

Rapport

Jonassen, W., & Saur, R. (2011). Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging. (Rapport 1/2011). Sammendrag

Rapport

Pastoor, L. d. W., Eide, K., & Mekonen, L. (2010). Reception of asylum seeking and refugee children in the Nordic countries: the Norwegian report. Sammendrag

Rapport

Jonassen, W. (2007). Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram. Sammendrag

Rapport

Jakobsen, M., Sveaass, N., Johansen, L. E., & Skogøy, E. (2007). Psykisk helse i mottak: Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere. OSLO: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Sammendrag

Rapport

S. Dahl, N. Sveaass & S. Varvin (2006). Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: veileder. Sammendrag

Rapport

Hjemdal, O. K. (2006). Kartlegging av tilbudet til traumatiserte ofre for vold overgrep. ulykker og katastrofer, flyktninger og torturofre. Sammendrag

Rapport

Bjørnholt, M., Bredal, A., & Ruud, N. S. (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. NOVA. Sammendrag

Rapport

Lynnebakke, B., Pastoor, L. d. W., & Eide, K. (2020). Young refugees’ pathways in(to) education. Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas. Sammendrag

Rapport

Lien, I. L. (2017). Politiets arbeid med kjønnslemlestelse: En systemteoretisk analyse. (Rapport 6/2017). Sammendrag

Rapport

Berg, B., Sveaass, N., Lauritsen, K., Neumayer, S. M., & Meyer, M., & Tingvold, L. (2005). "Det hainnle om å leve -" : tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak. (SINTEF Rapport STF50 A05054). Sammendrag