Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Lunde, I., Hauge, M. I., Johansen, R. E. B., & Sagbakken, M. (2020). ‘Why did I circumcise him?’ Unexpected comparisons to male circumcision in a qualitative study on female genital cutting among Kurdish-Norwegians. Ethnicities, 1-22. doi:10.1177/1468796819896089

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Lunde, I., Johansen, R. E. B., Hauge, M. I., & Sagbakken, M. (2020). Sexually destroyed or empowered? Silencing female genital cutting in close relationships. Culture, Health and Sexuality. doi:10.1080/13691058.2020.1738553

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Lynnebakke, B. (2020). ‘I felt like the mountains were coming for me.’—The role of place attachment and local lifestyle opportunities for labour migrants’ staying aspirations in two Norwegian rural municipalities. Migration Studies. doi:https://doi.org/10.1093/migration/mnaa002

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Nissen, A., Cauley, P., Saboonchi, F., Andersen, A. J., & Solberg, Ø. (2020). Cohort profile: Resettlement in Uprooted Groups Explored (REFUGE)—a longitudinal study of mental health and integration in adult refugees from Syria resettled in Norway between 2015 and 2017. BMJ Open, 10(7). doi:10.1136/bmjopen-2019-036101

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Pastoor, L. d. W. (2020). Skolen – Et sted å lære og et sted å være. I K. Eide (Red.) Barn på flukt, 2. utg. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger (s. 208-231). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Solberg, Ø., Vaez, M., Johnson-Singh, C. M., & Saboonchi, F. (2020). Asylum-seekers’ psychosocial situation: A diathesis for post-migratory stress and mental health disorders. Journal of Psychosomatic Research, 130, 1-7. doi:10.1016/j.jpsychores.2019.109914

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Ziyada, M. M., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2020). Sexual norms and the intention to use healthcare services related to female genital cutting: A qualitative study among Somali and Sudanese women in Norway. PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0233440

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Hauge, M. I. (2019). Når politiske tiltak banker på klasseromsdøren: Omskjæring som tema i skolehverdagen. I A. Jansen & A. Andenæs (Red.) Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep (s. 171-187). Universitetsforlaget.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Jensen, T. K., Skar, A. M. S., Andersson, E. S., & Birkeland, M. S. (2019). Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors. European Child and Adolescent Psychiatry. doi:10.1007/s00787-019-01340-6

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Johansen, R. E. B. (2019). Fra tradisjon til overgrep – nye forståelser av kjønnslemlestelse ved migrasjon. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 49-66). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-03

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Johansen, R. E. B., & Johansen, B. (2019). Blurred transitions of female genital cutting in a Norwegian Somali community. PLOS ONE, 14(8), 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0220985

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Lunde, I., Sagbakken, M., & Johansen, R. E. B. (2019). Negotiating female genital cutting as a difficult characteristic in Kurdish national identity. Nordic Journal of Migration Research, 9(3), 363-381. doi:10.2478/njmr-2019-0011

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Næss, A. (2019). Migration, Gender Roles, and Mental Illness: The Case of Somali Immigrants in Norway. International Migration Review, 1-25. doi:10.1177/0197918319867381

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Kiamanesh, P., & Hauge, M. I. (2018). “We are not weak, we just experience domestic violence”—Immigrant women’s experiences of encounters with service providers as a result of domestic violence. Child & Family Social Work, 1-8. doi:10.1111/cfs.12615

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Pastoor, L. d. W. (2018). Reconceptualising refugee education: Exploring the diverse learning contexts of unaccompanied young refugees upon resettlement. In M. Catarci, M. P. Gomes & S. Siqueira (Eds.) Refugees, Interculturalism and Education (pp. 37-58). Routledge.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Jakobsen, M., Meyer DeMott, M. A., & Heir, T. (2017). Validity of screening for psychiatric disorders in unaccompanied minor asylum seekers: Use of computer-based assessment. Transcultural Psychiatry, 54(5-6), 611-625. doi:10.1177/1363461517722868

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Jakobsen, M., Meyer DeMott, M. A., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2017). The impact of the asylum process on mental health: A longitudinal study of unaccompanied refugee minors in Norway. BMJ Open, 7(6). doi:10.1136/bmjopen-2016-015157

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Johansen, R. E. B. (2017). Undoing female genital cutting: perceptions and experiences of infibulation, defibulation and virginity among Somali and Sudanese migrants in Norway. Culture, Health and Sexuality, 19(4), 528-542. doi:10.1080/13691058.2016.1239838

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Johansen, R. E. B. (2017). Virility, pleasure and female genital mutilation/cutting. A qualitative study of perceptions and experiences of medicalized defibulation among Somali and Sudanese migrants in Norway. Reproductive Health, 14(25). doi:10.1186/s12978-017-0287-4

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Lien, I. L. (2017). Prosecution of the offence of female genital mutilation/cutting in Norway. International Journal of Law, Policy and the Family, 31(2), 191-206. doi:10.1093/lawfam/ebx003

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Meyer DeMott, M. A., Jakobsen, M., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2017). A controlled early group intervention study for unaccompanied minors: Can Expressive Arts alleviate symptoms of trauma and enhance life satisfaction. Scandinavian Journal of Psychology, 58(6), 510-518. doi:10.1111/sjop.12395

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Pastoor, L. d. W. (2017). Reconceptualising refugee education: exploring the diverse learning contexts of unaccompanied young refugees upon resettlement. Intercultural Education, 28(2), 143-164. doi:10.1080/14675986.2017.1295572

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Skårdalsmo, E. M. B., & Harnischfeger, J. (2017). Vær snill! – Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere. Norges Barnevern, 94(1), 6-21. doi:10.18261/issn.1891-1838-2017-01-02

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Hauge, M. I., Schultz, J. H., & Øverlien, C. (2016). Møter med barn i utsatte livssituasjoner. Fra forskning til praktiske tiltak. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 11-21). Universitetsforlaget.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Pastoor, L. d. W. (2016). Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer: behovet for en flyktningkompetent skole. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 200-219). Universitetsforlaget.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Pastoor, L. d. W. (2016). Rethinking refugee education: Principles, policies and practice from a European perspective. In A. W. Wiseman (Ed.) Annual review of comparative and international education 2016 (pp. 107-116). Emerald Group Publishing Limited. doi:10.1108/S1479-367920160000030009

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Teodorescu, D. S., Heir, T., Siqveland, J., Hauff, E., Wentzel-Larsen, T., & Lien, L. (2015). Chronic pain in multi-traumatized outpatients with a refugee background resettled in Norway: a cross-sectional study. BMC Psychology, 3(1). doi:10.1186/S40359-015-0064-5

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Jensen, T. K., Skårdalsmo, E. M. B., & Fjermestad, K. (2014). Development of mental health problems – a follow-up study of unaccompanied refugee minors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Pastoor, L. d. W. (2013). Delaktighet och utanförskap. I M. Bak & K. von Brömssen (Red.) Barndom och migration (s. 305-331). Boréa Bokförlag.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Pastoor, L. d. W. (2013). The decisive role of school in the lives of unaccompanied refugee minors in Norway. Siirtolaisuus-Migration, 40, 32-40.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Pastoor, L. d. W. (2012). Skolen – et sted å lære og et sted å være. I K. Eide (Red.) Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger (s. 219-240). Gyldendal Akademisk.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Teodorescu, D. S., Heir, T., Hauff, E., Wentzel-Larsen, T., & Lien, L. (2012). Mental health problems and post-migration stress among multi-traumatized refugees attending outpatient clinics upon resettlement to Norway. Scandinavian Journal of Psychology, 53(4), 316-332. doi:10.1111/j.1467-9450.2012.00954.x

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Teodorescu, D. S., Siqveland, J., Heir, T., Wentzel-Larsen, T., Hauff, E., & Lien, L. (2012). Posttraumatic growth, depressive symptoms, posttraumatic stress symptoms, post-migration stressors and quality of life in multi-traumatized psychiatric outpatients with a refugee background in Norway. Health and Quality of Life Outcomes, 10(84). doi:10.1186/1477-7525-10-84

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Changezi, S. H., & Biseth, H. (2011). Education of Hazara Girls in a Diaspora: Education as empowerment and an agent of change. Research in Comparative and International Education, 6(1), 79-89. doi:10.2304/rcie.2011.6.1.79

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Jakobsen, M., Thoresen, S., & Johansen, L. E. (2011). The Validity of Screening for Post-traumatic Stress Disorder and Other Mental Health Problems among Asylum Seekers from Different Countries. Journal of Refugee Studies, 24(1), 171-186. doi:10.1093/jrs/feq053

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Vaage, A. B., Thomsen, P. H., Silove, D., Wentzel-Larsen, T., Van Ta, T., & Hauff, E. (2010). Long-term mental health of Vietnamese refugees in the aftermath of trauma. British Journal of Psychiatry, 196(2), 122-125. doi:10.1192/bjp.bp.108.059139

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Ryen, E., Wold, A. H., & Pastoor, L. d. W. (2009). «Det er egen tolkning, ikke direkte regler.» Minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og bruk av morsmål. I R. E. Hvistendahl (Red.) Flerspråklighet i skolen (s. 139-166). Universitetsforlaget.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Varvin, S., & Aasland, O. G. (2009). Legers forhold til flyktningpasienten. Tidsskrift for Den norske legeforening, 129(15), 1488-1490. doi:10.4045/tidsskr.08.0212