Flyktningbiblioteket

Flyktningbiblioteket inneholder forskningsbasert litteratur om psykososial oppfølging av flyktninger.

Flyktningiblioteket har oversikt over den mest sentrale kunnskapen og nettressursene vi trenger for å kunne hjelpe flyktninger ved ankomst.

Gå til flyktningbiblioteket.

En mann leser en bok i et tilfluktsrom