6. Styrk sosiale nettverk

Barn og familier på flukt som har et støttende sosialt nettverk, klarer bedre å takle stressfaktorer de blir utsatt for senere. Hjelp personer på flukt til å få mer sosial støtte ved institusjonen.

Selv om flyktninger kanskje har begrenset kontakt med slektningene sine og nettverket sitt, finnes det måter å skape et støttende miljø på som vil dekke behovet de har for emosjonell støtte og praktisk hjelp.

Støtte fra jevnaldrende eller likepersoner

Organisér gruppeaktiviteter som passer den enkeltes interesser, for eksempel religiøse og åndelige nettverk, fritidsinteresser, rekreasjonstilbud og støttegrupper.

Støtte fra personalet

Når barn på flukt utvikler en god relasjon til personalet eller frivillige, lærer de seg ferdigheter som gjør at de kan etablere positive og passende relasjoner også til andre.

Når du skal støtte flyktninger er det avgjørende at du forstår og følger institusjonens regler om grensesetting, og at du formidler disse på en tydelig måte.

Hvis du forholder deg konsekvent til passende grenser vil det både beskytte deg, og hjelpe flyktningene til å utvikle trygge og passende relasjoner til andre.

Støtte fra adskilte familiemedlemmer

Selv om en person på flukt har blitt skilt fra noen eller alle i familien sin finnes det måter å ivareta relasjonene.

Eksempler:

  • La dem tegne en tegning av eller skrive et brev til familien sin.
  • La dem fortelle om minner eller historier om hyggelige ting de har gjort sammen med et familiemedlem.
  • Hvis de har mulighet til å snakke med familiemedlemmene sine, kan du finne ut om de trenger hjelp til å få i gang en slik samtale, eller om de trenger emosjonell støtte etterpå. Gjør det klart at de kan snakke med deg om hvordan det er å være adskilt, og om bekymringer de måtte ha om sikkerheten til familien.

Styrk familiebåndene

Når noen i familien er på flukt, kan det være svært slitsomt, og det kan skape gnisninger. Snakk med dem om familietradisjoner og familieaktiviteter de har satt pris på tidligere, som de kanskje kan gjøre nå.

Hjelp familiemedlemmer til å forstå, støtte, vise tålmodighet og toleranse ovenfor hverandres ulike reaksjoner. Be dem snakke sammen om det som bekymrer dem, slik at alle vet hvordan de kan støtte hverandre.

Tilpasse seg nye samfunn

Det kan være stor forskjell på hvor mye personer på flukt vet om det nye samfunnet de skal oppholde seg i en stund, eller som de skal bosettes i permanent. Hjelp dem å finne frem til ulike støtteordninger de kan benytte seg av etter at de har flyttet dit de skal.

Eksempler på støttepersoner:

  • Ressurspersoner i lokalsamfunnet
  • Lærere
  • Trenere
  • Jevnaldrende
  • Likemannsstøtte eller forstandere
  • Religiøse ledere

Hvis du vet hvor de skal flytte, kan du fortelle mer om lokalsamfunnet, for eksempel om klimaforhold, kultur, tradisjoner og populære matretter.

Neste: 7. Mestringsstrategier.