Ressurser og verktøy

Her finner du digitale verktøy og ressurser NKVTS anbefaler til bruk i møte med flyktninger. Vi har samlet ressursene under overskriftene «barn, unge og familier», «skole», «voksne».

Kartleggingsskjemaer

Teknikker for psykologisk rehabilitering

For barn, unge og familier

Psykologisk førstehjelp for barn og familier på flukt

Aldersspesifikke reaksjoner på traumatiske hendelser

Hvordan små barn heles etter en krise

Å snakke med barn om krig

Traumatisk separasjon, tips for foresatte

Tips til foreldre med barn i ulike aldre

For voksne, unge voksne og eldre

Å takle vanskelige situasjoner, fakta for ungdom og unge i studiealder

Tips til voksne om hvordan håndtere reaksjoner etter en krise

Informasjonsfilm om samtaleterapi for de som ikke kjenner til det

Skole og barnehage

Å snakke med barn om krig

Verktøy for lærere som skal hjelpe traumeutsatte barn og unge