Psykologisk førstehjelp for barn og familier på flukt

På disse sidene finner du veiledning i hvordan møte barn og familier på flukt på en god måte. Veiledningen er fleksibel og inneholder mange tiltak som kan brukes enkeltstående.

Hva er psykologisk førstehjelp for barn og familier på flukt?

  • En kunnskapsbasert modulær tilnærming for å hjelpe barn og familier som nettopp har kommet til Norge.
  • Et verktøysett som kan hjelpe personale og frivillige i arbeidet med å støtte barn og familier på flukt i starten av bosettingsfasen.
  • Et nyttig verktøy når man jobber med barn og familier på flukt som skal bosettes mer permanent.
  • En guide som kan hjelpe personale og frivillige til å ta vare på seg selv i dette utfordrende arbeidet.

Informasjonen på disse sidene er en kortversjon av veiledningen Psykologisk førstehjelp til barn og familier på flukt (pdf).

Slik bruker du psykologisk førstehjelp for barn og familier på flukt

Veiledning er fleksibel. Du trenger ikke bruke alle forslagene hver gang du er i kontakt med et barn eller familier som trenger det, men du kan ha dem i mente.

Hvert enkelt barn og hver enkelt familie har unike erfaringer og er i unike omstendigheter. Det er viktig at du tilpasser kommunikasjonen for å dekke behovene deres. Vær ydmyk og bruk den kulturelle kompetansen du har i møte med dem. Les deg opp på de kulturelle normene og den politiske og historiske konteksten barna og familiene kommer fra.

Husk at jobben din er viktig, og at du utgjør en forskjell. Når du får kontakt med et barn eller en familie, blir kjent med dem og får dem til å føle seg trygge, er du med på å gjøre livet deres litt bedre.

Neste: 1. Første møte med mennesker på flukt.

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Psykologisk førstehjelp for barn og familier på flukt

Psykologisk førstehjelp for barn og familier på flukt (pdf) NORSK (PDF, 717.1KB)

Psychological First Aid for Displaced Children and Families (pdf), ENGELSK (https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/special-resource/pfa-for-displaced-children-and-families.pdf)