Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Rapport

Brunovskis, A., Ekornås, B., & Andersen, A. J. (2023). Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4).

Rapport

Dyb, G. A., Glad, K. A., Lingaas, I., & Stensland, S. Ø. (2022). SURVIVORS AND THE AFTERMATH OF THE TERRORIST ATTACK ON UTØYA ISLAND, NORWAY Report for the Mass Casualty Commission. NKVTS.

Rapport

Bøe, H. J., Nordstrand, A. E., Engen, H. G., Gjerstad, C. L., Bakker, L. P., Thoresen, S., Birkeland, M. S., & Blix, I. (2021). Afghanistanundersøkelsen 2020, Veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan 2001-2020. Oslo: Forsvaret.

Rapport

Rapport

Rapport

Thoresen, S., Andreassen, A. L., Arnberg, F. K., Birkeland, M. S., Blix, I., & Hjorthol, T. (2017). Scandinavian Star: Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte etter 26 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2017).

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Jensen, T. K., Dyb, G., Hafstad, G. S., Nygaard, E., & Lindgaard, C. V. (2008). Tsunamien: Berørte barn og deres familier. (Rapport 4/2008).

Rapport

Jensen, T. K., Dyb, G., Hafstad, G. S., Nygaard, E., & Lindgaard, C. V. (2008). Tsunamien: Berørte barn og deres familier. (Rapport 4/2008).

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport