Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Rapport

Rapport

Brunovskis, A., Ekornås, B., & Andersen, A. J. (2023). Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2023).

Rapport

Dyb, G. A., Glad, K. A., Lingaas, I., & Stensland, S. Ø. (2022). SURVIVORS AND THE AFTERMATH OF THE TERRORIST ATTACK ON UTØYA ISLAND, NORWAY Report for the Mass Casualty Commission. NKVTS.

Rapport

Bøe, H. J., Nordstrand, A. E., Engen, H. G., Gjerstad, C. L., Bakker, L. P., Thoresen, S., Birkeland, M. S., & Blix, I. (2021). Afghanistanundersøkelsen 2020, Veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan 2001-2020. Oslo: Forsvaret.

Rapport

Kristensen, P. (2018). Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød. En evalueringsstudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2018).

Rapport

Rapport

Dyb, G., Glad, K. A., Hafstad, G. S., Holt, T., Myhre, M. C., Skjørten, K., Thoresen, S., Warp, S. K., & Hauge, M. I. (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2016).

Rapport

Grønnerød, J. S., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2016). Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2016).

Rapport

Rapport

Rapport

Michel, P. O., & Hellevik, P. (2015). Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2015).

Rapport

Rapport

Rapport

Skogstad, M., Skorstad, M., Lau, B., Conradi, H. S., Heir, T., & Weisæth, L. (2011). Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet. (STAMI-rapport Nr. 3).

Rapport

Rapport

Jensen, T. K., Dyb, G., Hafstad, G. S., Nygaard, E., & Lindgaard, C. V. (2008). Tsunamien: Berørte barn og deres familier. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2008).

Rapport

Meyer, F., Storholt, T., & Hjemdal, O. K. (2008). Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. En studie av organisering og virksomhet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2008).

Rapport

Hjemdal, O. K. (2007). Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2007).

Rapport

Rapport

Moen, K. (2007). Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra: Tsunamien i et acehnesiske eksilperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2007).

Rapport

Rapport

Thoresen, S. (2007). Mestring og stress hos innsatspersonell og journalister mobilisert til Tsunamikatastrofen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2007).

Rapport