Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Rapport

Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E. M., & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1).

Rapport

Rapport

Rapport

Heir, T., Hansen, M. B., Bonsaksen, T., Saur, R., & Brunes, A. (2022). Synstap og psykisk helse. NKVTS, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse.

Rapport

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., Sandmoe, A., Selvik, S., & Øverlien, C. (2022). Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen. NORCE Norwegian Research Centre.

Rapport

Bjørnholt, M., Bergman, S., & Grøvdal, Y. (2021). Vold og seksuelle overgrep blant urfolk – utvalgte internasjonale perspektiver. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2021).

Rapport

Rapport

Rapport

Sandmoe, A., Ruud, N. S., & Bergman, S. (2021). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Rapport

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien (notat).

Rapport

Bergman, S., Bjørnholt, M., Helseth, H., Kruse, A. E., Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat).

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A. B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. (Rapport 3).

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017). Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi. (Rapport 4/2017).

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Sommerfeldt, M. B., Hauge, M. I., & Øverlien, C. (2014). Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid. (Rapport 3/2014).

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport