Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Rapport

Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (Red.) (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2019).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Aas, E., Iversen, T., Holt, T., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019). Cost-Effectiveness Analysis of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy: A Randomized Control Trial among Norwegian Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 48(1), S298-S311. doi:10.1080/15374416.2018.1463535

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019). Sosiale relasjoner som konsekvens og risikofaktor. I H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (Red.) Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen (s. 111-131). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Birkeland, M. S., Greene, T., & Spiller, T. (2019). The network approach to posttraumatic stress disorder: A systematic review. European Journal of Psychotraumatology. doi:10.1080/20008198.2019.1700614

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Birkeland, M. S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2019). Am I an island? A network analysis exploring aspects of social landscapes after childhood violence. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0000483

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). The social dynamics of revictimization and intimate partner violence: an embodied, gendered, institutional and life course perspective. Nordic Journal of Criminology, 20(1), 90. doi:10.1080/14043858.2019.1568103

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). Theorising sexual violence in intimate relations in Scandinavia: a literature review. In M. B. Heinskou, M. L. Skilbrei & K. Stefansen (Eds.) Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge. doi:10.4324/9780429467608

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 33-48). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-02

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). «Jeg ville jo si nei» – seksuell vold i parforhold. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 86-104). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-05

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no.

Rapport

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2019).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bonsaksen, T., Heir, T., Ekeberg, Ø., Grimholt, T. K., Lerdal, A., Skogstad, L., & Bredal, I. S. (2019). Self-evaluated anxiety in the Norwegian population: Prevalence and associated factors. Archives of Public Health, 77(10). doi:10.1186/s13690-019-0338-0

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Brunes, A., Hansen, M. B., & Heir, T. (2019). Loneliness among adults with visual impairment: Prevalence, associated factors, and relationship to life satisfaction. Health and Quality of Life Outcomes, 17(1), 1-7. doi:10.1186/s12955-019-1096-y

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Dyb, G., & Jensen, T. K. (2019). Å oppleve et overveldende traume – Hvordan blir livet etterpå? I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 15-32). Gyldendal Akademisk.

Bok, avhandling

Dyb, G., & Jensen, T. K. (Red.) (2019). Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Egeland, K. M., Heiervang, K. S., Landers, M., Ruud, T., Drake, R. E., & Bond, G. R. (2019). Psychometric Properties of a Fidelity Scale for Illness Management and Recovery. Administration and Policy in Mental Health. doi:10.1007/s10488-019-00992-5

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Eidhammer, S. E., Jahr, H. L., Blix, I., & Jensen, T. K. (2019). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med PTSD og kompleks PTSD. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring – Hva er det, og hva gjør det? I S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (s. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Glad, K. A., & Hafstad, G. S. (2019). Positive endringer etter traumatiske opplevelser. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Cross-Lagged Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder and Perceived Centrality of a Terrorist Attack. Clinical Psychological Science. doi:10.1177/2167702619873590

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Glad, K. A., Kilmer, R. P., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Caregiver-reported positive changes in young survivors of a terrorist attack. Journal of Child and Family Studies, 28(3), 704-719. doi:10.1007/s10826-018-1298-7

Rapport

Grøvdal, Y. (2019). «Ikke verdt å gå til politiet med»: Om vold i parforhold som ikke er anmeldt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2019).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Grøvdal, Y. (2019). Hvor lite skal du finne deg i? Politiets kampanje mot vold i parforhold. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 215-232). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-12

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Guddal, M. H., Stensland, S., Småstuen, M. C., Johnsen, M. B., Zwart, J. A., & Storheim, K. (2019). Physical activity and sport participation among adolescents: Associations with mental health in different age groups. Results from the Young-HUNT study: A cross-sectional survey. BMJ Open, 9(9). doi:10.1136/bmjopen-2018-028555

Rapport

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Hauge, M. I. (2019). Når politiske tiltak banker på klasseromsdøren: Omskjæring som tema i skolehverdagen. I A. Jansen & A. Andenæs (Red.) Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep (s. 171-187). Universitetsforlaget.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Hauge, M. I., & Kiamanesh, P. (2019). Mothering and everyday life during and in the aftermath of domestic violence among women with immigrant backgrounds in Norway. Child & Family Social Work. doi:10.1111/cfs.12710

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Heir, T., Bonsaksen, T., Grimholt, T. K., Ekeberg, Ø., Skogstad, L., Lerdal, A., & Bredal, I. S. (2019). Serious life events and post-traumatic stress disorder in the Norwegian population. BJPsych Open, 5(e82), 1-7. doi:10.1192/bjo.2019.62

Bok, avhandling

Hellevik, P. (2019). The Dark Side of Intimacy. Exploring Teenage Intimate Partner Violence and Abuse in an Individualized and Digitalized Society. Oslo: Oslo 07-Media. (Doktorgradsavhandling).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Jensen, T. K., Skar, A. M. S., Andersson, E. S., & Birkeland, M. S. (2019). Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors. European Child and Adolescent Psychiatry. doi:10.1007/s00787-019-01340-6

Andre publikasjoner

Johansen, R. E. B. (2019). Fra tradisjon til overgrep – nye forståelser av kjønnslemlestelse ved migrasjon. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 49-66). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-03

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Johansen, R. E. B., & Johansen, B. (2019). Blurred transitions of female genital cutting in a Norwegian Somali community. PLOS ONE, 14(8), 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0220985

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Karlsen, M., & Skjørten, K. (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær – hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(1), 53-74. doi:10.18261/issn.0809-9553-2019-01-03

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Knutsen, M., & Jensen, T. K. (2019). Changes in the trauma narratives of youth receiving trauma-focused cognitive behavioral therapy in relation to posttraumatic stress symptoms. Psychotherapy Research, 29(1), 99. doi:10.1080/10503307.2017.1303208

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Korkmaz, S., & Øverlien, C. (2019). Responses to youth intimate partner violence: The meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience. Journal of Youth Studies. doi:10.1080/13676261.2019.1610557

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Kvarme, L. G., Misvær, N., Valla, L., Myhre, M. C., Holen, S., & Sagatun, Å. (2019). Bullying in School: Importance of and Challenges Involved in Talking to the School Nurse. Journal of School Nursing. doi:10.1177/1059840519846649

Andre publikasjoner

Langsether, H. (2019). Et hjelpetilbud som hjelper voldsutsatte? «Jeg har prøvd alt. Det er ikke hjelp å få. Man får hjelpe seg selv!». I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 194-208). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Løvstad, M., Månum, G., Wisløff-Aase, K., Hafstad, G. S., Ræder, J., Larsen, I., . . . Schanke, A. K. et al. (2019). Persons injured in the 2011 terror attacks in Norway – Relationship between post-traumatic stress symptoms, emotional distress, fatigue, sleep, and pain outcomes, and medical and psychosocial factors. Disability and Rehabilitation. doi:10.1080/09638288.2019.1585489

Andre publikasjoner

Malmedal, W. K., Ystgård, G., & Sandmoe, A. (2019). Når eldre utsettes for vold og overgrep. I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 90-115). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Månum, G., Løvstad, M., Wisløff-Aase, K., Ræder, J., Schanke, A. K., Larsen, I., Dyb, G., Ekeberg, Ø., & Stanghelle, J. K. (2019). Clinical characteristics and physical functioning in persons hospitalized following the Norwegian terror attacks in July 2011: A follow-up study. Journal of Rehabilitation Medicine, 51(3), 225-233. doi:10.2340/16501977-2521

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Motreff, Y., Baubet, T., Pirard, P., Rabet, G., Petitclerc, M., Stene, L. E., . . . Vandentorren, S. et al. (2019). Factors associated with PTSD and partial PTSD among first responders following the Paris terror attacks in November 2015. Journal of Psychiatric Research. doi:10.1016/j.jpsychires.2019.11.018

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Myhre, M. C., Syringen, F., & Augusti, E. M. (2019). Helse hos barn som kommer til Statens Barnehus. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 270-286). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-15

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Næss, A. (2019). Migration, Gender Roles, and Mental Illness: The Case of Somali Immigrants in Norway. International Migration Review, 1-25. doi:10.1177/0197918319867381

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Nilsen, L. G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019). Trust after Terror: Institutional trust among young terror survivors and their parents after the 22nd of July terrorist attack on Utøya island, Norway. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2019.02819

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Nissen, A., Hansen, M., Bang Hansen, M., Nielsen, M. B., Birkeland Nielsen, M., Knardahl, S., & Heir, T. (2019). Employee safety perception following workplace terrorism. A longitudinal study. European Journal of Psychotraumatology, 10. doi:10.1080/20008198.2018.1478584

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Olff, M., Amstadter, A. B., Armour, C., Birkeland, M. S., Bui, E., Cloitre, M., . . . Thoresen, S. et al. (2019). A decennial review of psychotraumatology: what did we learn and where are we going. European Journal of Psychotraumatology, 10(1). doi:10.1080/20008198.2019.1672948

Andre publikasjoner

Opaas, M. (2019). Med traumer i bagasjen. I R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (s. 121-143). Universitetsforlaget.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Opheim, E., Andersen, P. N., Jakobsen, M., Aasen, B., & Kvaal, K. (2019). Poor quality in systematic reviews on PTSD and EMDR – an examination of search methodology and reporting. Frontiers in Psychology, 10(JULY). doi:10.3389/fpsyg.2019.01558