Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Lunde, I., Hauge, M. I., Johansen, R. E. B., & Sagbakken, M. (2020). ‘Why did I circumcise him?’ Unexpected comparisons to male circumcision in a qualitative study on female genital cutting among Kurdish-Norwegians. Ethnicities, 1-22. doi:10.1177/1468796819896089

Rapport

Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (Red.) (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2019).

Andre publikasjoner

Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Vold og seksuelle overgrep. I I. Myklestad, K. Stene-Larsen & A. Reneflot (Red.) Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Aas, E., Iversen, T., Holt, T., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019). Cost-Effectiveness Analysis of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy: A Randomized Control Trial among Norwegian Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 48(1), S298-S311. doi:10.1080/15374416.2018.1463535

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bartels, L., Berliner, L., Holt, T., Jensen, T. K., Jungbluth, N., Plener, P., . . . Sachser, C. et al. (2019). The importance of the DSM-5 posttraumatic stress disorder symptoms of cognitions and mood in traumatized children and adolescents: two network approaches. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 60(5), 545-554. doi:10.1111/jcpp.13009

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019). Sosiale relasjoner som konsekvens og risikofaktor. I H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (Red.) Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen (s. 111-131). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Birkeland, M. S., Greene, T., & Spiller, T. (2019). The network approach to posttraumatic stress disorder: A systematic review. European Journal of Psychotraumatology. doi:10.1080/20008198.2019.1700614

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Birkeland, M. S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2019). Am I an island? A network analysis exploring aspects of social landscapes after childhood violence. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0000483

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). The social dynamics of revictimization and intimate partner violence: an embodied, gendered, institutional and life course perspective. Nordic Journal of Criminology, 20(1), 90. doi:10.1080/14043858.2019.1568103

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). Theorising sexual violence in intimate relations in Scandinavia: a literature review. In M. B. Heinskou, M. L. Skilbrei & K. Stefansen (Eds.) Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge. doi:10.4324/9780429467608

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 33-48). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-02

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). «Jeg ville jo si nei» – seksuell vold i parforhold. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 86-104). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-05

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no.

Rapport

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2019).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bonsaksen, T., Ekeberg, Ø., Skogstad, L., Heir, T., Grimholt, T. K., Lerdal, A., & Bredal, I. S. (2019). Self-rated global health in the Norwegian general population. Health and Quality of Life Outcomes, 17(1). doi:10.1186/s12955-019-1258-y

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bonsaksen, T., Heir, T., Ekeberg, Ø., Grimholt, T. K., Lerdal, A., Skogstad, L., & Bredal, I. S. (2019). Self-evaluated anxiety in the Norwegian population: Prevalence and associated factors. Archives of Public Health, 77(10). doi:10.1186/s13690-019-0338-0

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Børte, S., Zwart, J. A., Stensland, S., Hagen, K., & Winsvold, B. K. S. (2019). Parental migraine in relation to migraine in offspring: Family linkage analyses from the HUNT Study. Cephalalgia, 39(7), 854-862. doi:10.1177/0333102419828989

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bredal, I. S., Bonsaksen, T., Heir, T., Skogstad, L., Lerdal, A., Grimholt, T. K., & Ekeberg, Ø. (2019). Optimists report fewer physical and mental health conditions than pessimists in the general Norwegian population. Health Psychology Report, 7(1), 9. doi:10.5114/hpr.2019.81003

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Brunes, A., Hansen, M. B., & Hansen, M., & Heir, T. (2019). Loneliness among adults with visual impairment: Prevalence, associated factors, and relationship to life satisfaction. Health and Quality of Life Outcomes, 17(1), 1-7. doi:10.1186/s12955-019-1096-y

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Brunes, A., Hansen, M., & Heir, T. (2019). Einsamkeit bei Erwachsenen mit Sehbehinderung: Prävalenz, assoziierte Faktoren und Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Karger Kompass Ophthalmologie, 5(3), 110-117. doi:10.1159/000502498

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Dyb, G., & Jensen, T. K. (2019). Å oppleve et overveldende traume – Hvordan blir livet etterpå? I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 15-32). Gyldendal Akademisk.

Bok, avhandling

Dyb, G., & Jensen, T. K. (Red.) (2019). Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Egeland, K. M., Heiervang, K. S., Landers, M., Ruud, T., Drake, R. E., & Bond, G. R. (2019). Psychometric Properties of a Fidelity Scale for Illness Management and Recovery. Administration and Policy in Mental Health. doi:10.1007/s10488-019-00992-5

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Eidhammer, S. E., Jahr, H. L., Blix, I., & Jensen, T. K. (2019). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med PTSD og kompleks PTSD. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring – Hva er det, og hva gjør det? I S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (s. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Glad, K. A., & Hafstad, G. S. (2019). Positive endringer etter traumatiske opplevelser. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 95-105). Gyldendal Akademisk.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Cross-Lagged Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder and Perceived Centrality of a Terrorist Attack. Clinical Psychological Science. doi:10.1177/2167702619873590

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Glad, K. A., Kilmer, R. P., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Caregiver-reported positive changes in young survivors of a terrorist attack. Journal of Child and Family Studies, 28(3), 704-719. doi:10.1007/s10826-018-1298-7

Rapport

Grøvdal, Y. (2019). «Ikke verdt å gå til politiet med»: Om vold i parforhold som ikke er anmeldt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2019).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Grøvdal, Y. (2019). Hvor lite skal du finne deg i? Politiets kampanje mot vold i parforhold. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 215-232). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-12

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Guddal, M. H., Stensland, S., Småstuen, M. C., Johnsen, M. B., Zwart, J. A., & Storheim, K. (2019). Physical activity and sport participation among adolescents: Associations with mental health in different age groups. Results from the Young-HUNT study: A cross-sectional survey. BMJ Open, 9(9). doi:10.1136/bmjopen-2018-028555

Rapport

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).

Bok, avhandling

Haga, J. M. (2019). Post-disaster healthcare for parents. A longitudinal study of the mothers and fathers of the Utøya survivors. University of Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Hauge, M. I. (2019). Når politiske tiltak banker på klasseromsdøren: Omskjæring som tema i skolehverdagen. I A. Jansen & A. Andenæs (Red.) Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep (s. 171-187). Universitetsforlaget.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Hauge, M. I., & Kiamanesh, P. (2019). Mothering and everyday life during and in the aftermath of domestic violence among women with immigrant backgrounds in Norway. Child & Family Social Work. doi:10.1111/cfs.12710

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Heir, T., Bonsaksen, T., Grimholt, T. K., Ekeberg, Ø., Skogstad, L., Lerdal, A., & Bredal, I. S. (2019). Serious life events and post-traumatic stress disorder in the Norwegian population. BJPsych Open, 5(e82), 1-7. doi:10.1192/bjo.2019.62

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Hellevik, P. (2019). Teenagers’ personal accounts of experiences with digital intimate partner violence and abuse. Computers in Human Behavior, 92, 178-187. doi:10.1016/j.chb.2018.11.019

Bok, avhandling

Hellevik, P. (2019). The Dark Side of Intimacy. Exploring Teenage Intimate Partner Violence and Abuse in an Individualized and Digitalized Society. Oslo: Oslo 07-Media. (Doktorgradsavhandling).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Jensen, T. K., Skar, A. M. S., Andersson, E. S., & Birkeland, M. S. (2019). Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors. European Child and Adolescent Psychiatry. doi:10.1007/s00787-019-01340-6

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Jensen, T. K., Stene, L. E., Nilsen, L. G., Haga, J. M., & Dyb, G. (2019). Tidlig intervensjon og behandling. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 141-165). Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Johansen, R. E. B. (2019). Fra tradisjon til overgrep – nye forståelser av kjønnslemlestelse ved migrasjon. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 49-66). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-03

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Johansen, R. E. B., & Johansen, B. (2019). Blurred transitions of female genital cutting in a Norwegian Somali community. PLOS ONE, 14(8), 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0220985

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Karlsen, M., & Skjørten, K. (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær – hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(1), 53-74. doi:10.18261/issn.0809-9553-2019-01-03

Andre publikasjoner

Kirkevold, Ø., & Sandmoe, A. (2019). Om bruk av tvang og varsling av overgrep. I K. Krohne (Red.) Demensomsorgens ABC. perm 2. Aldring og helse.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Knutsen, M. L., Jensen, T. K., Sachser, C., Knutsen, M. L., Holt, T., & Goldbeck, L. (2019). Trajectories and Possible Predictors of Treatment Outcome for Youth Receiving Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0000482

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Knutsen, M., & Jensen, T. K. (2019). Changes in the trauma narratives of youth receiving trauma-focused cognitive behavioral therapy in relation to posttraumatic stress symptoms. Psychotherapy Research, 29(1), 99. doi:10.1080/10503307.2017.1303208

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Korkmaz, S., & Øverlien, C. (2019). Responses to youth intimate partner violence: The meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience. Journal of Youth Studies. doi:10.1080/13676261.2019.1610557

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Kvarme, L. G., Misvær, N., Valla, L., Myhre, M. C., Holen, S., & Sagatun, Å. (2019). Bullying in School: Importance of and Challenges Involved in Talking to the School Nurse. Journal of School Nursing. doi:10.1177/1059840519846649